Ostatní výroba a technologie | 26. 9. 2019

WITTMANN BATTENFELD na veletrhu K 2019 na novém místě

Pod heslem „Enjoy Innovation“ se WITTMANN BATTENFELD se v rámci veletrhu K 2019 (16. – 23. 10. 2019) poprvé představí v hale číslo 15 na stánku C06. Přesunem z předcházejícího místa získá navíc 120 m2 výstavní plochy a zároveň se ocitne mezi svými hlavními konkurenty. Stánek WITTMANN najdou návštěvníci na tradičním místě v hale číslo 10 – stánek A04.

Pro společnost WITTMANN BATTENFELD byly inovace vždy na prvním místě. Stroje a zařízení jsou navrhované tak, aby zákazníkům přinášely maximální výhody v podobě nízkých provozních nákladů, spolehlivosti, snadné údržby, přístupnosti a bezpečnosti tak, aby nastavovaly nové standardy v plastikářském odvětví. Ať už se jedná o HiQ řešení autooptimalizace strojů, integraci periférií do řídícího systému a odesílání dat do MES systémů pomocí rozhraní WITTMANN 4.0, monitorování stavu stroje soustavou senzorů, známou jako CMS. WITTMANN BATTENFELD přistupuje zodpovědně i k životnímu prostředí a spolu s partnery pracuje na produktech ze 100% recyklovatelných, či biodegradovatelných plastů.

Hlavní téma stánku – prezentace inteligentního stroje s adaptivními algoritmy

Stroj EcoPower 55/350 bude vybavený softwarovými opcemi HiQ-Flow, HiQ-Melt a HiQ-Metering, které dokážou automaticky kompenzovat změnu viskozity materiálu a zajistit výrobu stabilních dílů. Robot WITTMANN W918, všechny periferní zařízení, jako i MES-systém TEMI+ budou integrované do řízení stroje UNILOG B8. Na stroji bude rovněž použitá elektronická kniha formy, díky čemu je výrobní buňka, spojená přes WITTMANN 4.0 router, schopná zjistit, jestli připojené periferní zařízení postačují pro na výrobu, anebo jsou potřebná další. K eliminaci odpadu pomůže i mlýnek WITTMANN G Max 9, kde budou neshodné díly a vtoky rozemleté, vakuově dopravené do násypky a následně automaticky použité pro další výrobu.

Schematické znázornění kontroly viskozity materiálu

Uvedení stroje VPower COMBIMOULD na trh

Nejnovější přírůstek z PowerSerie, stroj VPower 120/130H/210V bude představený ve dvoukomponentním provedení při výrobě uzávěru z PA a TPE pro automobilový průmysl. Automatizovaná stanice z koncernu WITTMANN BATTENFELD bude obsahovat scara robot a lineární robot WITTMANN WX142.

Představení nového stroje EcoPower Xpress v medicínském provedení

Další z produktů, které budou na letošním veletrhu K představené, bude rychloběžný vstřikovací stroj EcoPower Xpress 160/1100+ v medicínské verzi. Na tomto stroji s uzavírací silou 160 t budou vyráběné na 48-kavitové formě zkumavky na krev z materiálu PET. Vzhledem na náročnou plastifikaci materiálu PET je tento stroj vybavený modifikovaným vysoce výkonným šnekem. Materiál bude sušený speciální sušičkou DRYMAX 300 s frekvenčním měničem od společnosti WITTMANN, umístěnou nad vstřikovací jednotkou stroje. Díly bude odebírat a zakládat do boxů nový vysokorychlostní robot WITTMANN, který bude zároveň ovládat periférii na výměnu plných boxů za prázdné, aby zabezpečil nepřerušovanou výrobu zkumavek.

Obr. a, b, c: Forma na zkumavky na krev a hotový výrobek, vyráběný na stroji EcoPower Xpress 160, v medicínské verzi

Medicínská aplikace na výrobní buňce MicroPower 15/10

Další medicínská aplikace bude demonstrovaná na stroji ze série MicroPower od WITTMANN BATTENFELD, navrhnuté pro výrobu mikrodílů v čistém prostředí. Stroj MicroPower 15/10 s uzavírací silou 150 kN bude vyrábět na 8-kavitové formě miniaturní kroužky pro hadičky, kde díl bude mít hmotnost jen 2 mg. Stroj bude vybavený otočnou jednotkou, integrovaným robotem WITTMANN W8VS2 a kamerou na kompletní kontrolu dílů, které budou následně rozdělené podle jednotlivých kavit do přepravního balení. Jako novinka je řada MicroPower vylepšená o 2-krokové vstřikování, schopné zabezpečit vstřikované objemy až do 6 cm3.

Medicinský uzávěr vyrobený z LSR

Lehké díly pro automobilový průmysl

Jako ukázku možností pro automobilový průmysl odprezentuje WITTMANN BATTENFELD svoje řešení pro fyzikální pěnu technologií CELLMOULD®, která umožňuje vyrábět velmi lehké díly, což je základní požadavek automobilového průmyslu na redukci spotřeby, či zvýšení dojezdu na jedno nabití baterie. Stroj MacroPower 1100/12800 s vysoce úsporným servopohonem bude z polypropylénu vyrábět opěrku pro sedačku do německých sportovních vozů. Kompletní výbava pro technologii strukturální pěny je vyráběná společností WITTMANN BATTENFELD. Dusík potřebný pro proces bude odebíraný přímo ze vzduchu a stlačený až na 330 barů. Materiál, který bude použitý na výrobu obsahuje až 25% talku a 25% recyklátu, čím WITTMANN BATTENFELD přispívá k zlepšení cirkulární ekonomiky. Díly budou odebírané a ukládané robotem WITTMANN WX152. Stroj bude zároveň monitorovaný systémem CMS. Kontrolní stanice tohoto systému bude umístěná přímo vedle stroje, rovněž i informační stánek k technologiím AIRMOULD®/CELLMOULD®, kde návštěvníci dostanou detailní informace.

CELLMOULD® modul na stroji MacroPower 1100

SEDE generátor dusíku a tlaku

High-tech díl pro automobilový průmysl

Druhá aplikace pro automobilový průmysl poběží na stroji SmartPower 240 XL. Bude to část interiérového obložení s funkčním povrchem. Pro tento díl je navrhnutý proces IMD VARIOFORM. Částečně průsvitný díl je skombinovaný s funkční deskou s potiskem na vnitřní straně vstřikovaného dílu. Multidotykový senzor ukazuje dotykové ovládání světla (on/off) a stmívací funkce, rovněž i nastavení barvy LED světelného zdroje za ním. Robot WX142, který bude nainstalovaný na stroji, ponese i infračervené předehřívací zařízení pro kontinuální pás, používaný v této aplikaci. Robot vloží funkční pás se senzorovou strukturou do formy, v dalším kroku potáhne IMD VARIOFORM pás, nahřeje ho a následně tepelně vytvaruje za pomoci vakua. Po dobu toho stejného výrobního kroku budou oba pásy obstříknuté plastem. Senzorický pás může být na základě stisknutí tlačítka vynechaný, takže díl může být vyrobený s funkční částí, anebo bez ní.

SmartPower 240 XL s automatizovanou stanicí na výrobu dotykových panelů

LSR aplikace na stroji EcoPower 160

Jedna z hlavních aplikací WITTMANN BATTENFELD na K 2019 bude vstřikování tekutého silikonu. Společnost jejím prostřednictvím ukáže schopnosti v této oblasti výrobou ventilu pro medicínskou aplikaci na stroji EcoPower 160/350 se 16-kavitovou formou. Vstřikovací jednotka s otevřeným designem umožňuje lehkou integraci dávkovacích jednotek na tekutý silikon. Tyto dávkovací jednotky mohou být vybavené i rozhraním OPC-UA. Ve formě bude použitá nejnovější generace studených vtoků, včetně technologie ovládání uzavíracích jehel TIMESHOT. Odebírání dílů a jejich odkládání bude mít na starosti robot WITTMANN WX142.

Cirkulární ekonomika s výrobky pro obalový průmysl

Cirkulární ekonomika není jen moderní slovo, ale rovněž i strategické zaměření společnosti WITTMANN BATTENFELD. Na K2019 WITTMANN BATTENFELD odprezentuje jeden z nejnovějších projektů s partnerskou společností. Kosmetické nádoby a jejich uzávěry budou vyráběné z materiálů složených kompletně z přírodních zdrojů na stroji EcoPower 240/1100H/130L COMBIMOULD se 4+4-kavitovou formou. Tento materiál může být recyklovaný bez jakékoliv ztráty jeho funkčních vlastností. Nádoba je vstřikovaná hlavní vstřikovací jednotkou stroje, uzávěr jednotkou „L“. Stroj je vybavený plně integrovaným robotem WITTMANN W842 pro, který zakládá okrouhlou papírovou etiketu ze zásobníku na dno nádoby. Robot W842 odebírá nádoby z pevné strany formy a odevzdává je robotu W818, který je zakládá do šroubovací stanice. Robot W842 ukládá do šroubovací stanice uzávěry pro nádoby, kde jsou uzávěry našroubovány na nádoby a ukládány.

Kosmetické nádoby z materiálů vyrobených na 100% přírodní bázi

TEMI+

Kromě info-stánků k technologiím AIRMOULD®, CELLMOULD® a CMS (monitorování stavu stroje) bude na stánku WITTMANN BATTENFELD k dispozici i prezentace MES systému TEMI+. TEMI+ je schopný pracovat jak se vstřikovacími stroji, tak i s roboty a periferními zařízeními. Díky němu je možné získat kompletní balík dat a analýz parametrů kvality zahrnutých ve výrobě dílů.

Informační stánek k plastifikačním systémům

Plastifikační systém vstřikovacího stroje je centrální bod, definující kvalitu plastového dílu. WITTMANN BATTENFELD podporuje své zákazníky individuálním přístupem k jejich potřebám v otázkách geometrie, materiálů, ale i povrchových úprav plastifikačních jednotek. Na K 2019 budou mít zákazníci možnost získat informace o nejnovějších technologiích v samostatném informačním centru na stánku WITTMANN BATTENFELD.

Centrální doprava materiálu

Stroje na stánku WITTMANN BATTENFELD budou zásobované granulátem převážně prostřednictvím centrální dopravy granulátu od společnosti WITTMANN. Pro materiál PET bude použitá mobilní sušička ATON a gravimetrický dávkovač GRAVIMAX, materiál bude nasávaný systémem centrálních nasávačů FEEDMAX.

Společnost WITTMANN BATTENFELD bude mít samozřejmě zastoupení i na MSV Brno 2019 (7. – 11. 10. 2019).

V Brně Vás rádi přivítají pracovníci české a slovenské pobočky. Stánek bude na tradičním místě v hale G1 (stánek č. 52).


www.wittmann-group.cz