Informujeme | 26. 9. 2017

WITTMANN BATTENFELD CZ rozšiřuje své sídlo

Dne 28. dubna 2017 se uskutečnil slavnostní akt položení základního kamene II. etapy rozšíření stávajícího sídla firmy Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o., a to za účasti generálního ředitele koncernu WITTMANN pana Dipl. Ing. Michaela Wittmanna a dalších významných osobností z regionu. Ke stávajícím prostorám, které byly zprovozněny počátkem roku 2011, tak přibude další administrativní budova a hala pro výrobu a montáž automatizovaných celků a ochranného oplocení. Celková užitná plocha stávajícího objektu se rozšíří na 1600 m2.

Když se firma Wittmann Battenfeld CZ stěhovala počátkem roku 2011 z pronajatých prostor do nového vlastního sídla, netušila, že bude následovat další velmi dynamický rozvoj a že stávající sídlo jí bude po několika málo letech malé. Již v roce 2015 dosáhla firma čtyřnásobného obratu oproti roku 2010 a navýšila počet zaměstnanců z 18 na stávajících 38.

Hlavním motorem této expanze bylo zvyšování podílu prodaných strojů a zařízení na českém i slovenském trhu, a to jak v oblasti periferních zařízení, tak i vstřikovacích strojů. Přestěhování do nových výrazně větších prostor v roce 2011 umožnilo v roce 2012 založení vlastního konstrukčního oddělení speciální automatizace. V dalších letech dále pokračoval rozvoj tohoto oddělení, které v současnosti zaměstnává osm pracovníků a v provozu jsou již čtyři konstrukční 3D-pracoviště. V roce 2015 se podařilo realizovat projekty automatizace v celkovém objemu cca 40 mil. Kč. Na základě vzrůstající poptávky je i v následujících letech očekáván velký rozvoj tohoto oddělení, a spolu s potřebou rozšíření skladových a výrobních prostor toto byl i jeden z důvodů, kdy na konci roku 2015 bylo rozhodnuto o realizaci rozšíření stávajícího sídla pod označením WICZ – II. Etapa.

Práce na přípravě projektu započaly v průběhu roku 2016, na konci roku 2016 již bylo na tuto stavbu vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno na konci února 2017. Vlastní stavební práce budou zahájeny v květnu, slavnostní otevření nových prostor je plánováno na červen roku 2018, při příležitosti 15. výročí založení firmy Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o.

Celková zastavěná plocha se zvětší ze současných 745 m2 na 1367 m2 a celková užitná plocha z 874 m2 na 1601 m2. Součástí stavby II. etapy bude respirium, nová dvoupatrová administrativní budova pro servisní a konstrukční oddělení a hala pro výrobu a montáž automatizovaných celků a ochranného oplocení. Vybudováno bude rovněž další nové parkoviště.

Redakčně zpracováno z www.wittmann-group.cz