Ostatní výroba a technologie | 20. 5. 2019

Winfactory 4.0 - Piovan supervizní software pro chytrou továrnu

Nejedná se o historické Winfactory, jenž Piovan představil v roce 2008 jako první vzdálený monitoring a řízení nástrojů výroby. Tato nová aplikace je již připravena pro Industry 4.0, skupinu protokolů a technologií tvořících jádro čtvrté průmyslové revoluce představující digitální výrobu.

Winfactory 4.0:
čtvrtá průmyslová revoluce podle firmy Piovan
Integrace mezi výrobou, distribucí a informační strukturou výrobního průmyslu je klíčem konceptu inteligentní výroby, Smart Factory. Piovan tento koncept zavedl evolucí svého systému řízení procesu a softwarem splňujícím požadavky Industrie 4.0. Tento systém pojmenován jako Winfactory 4.0 následuje plán (do roku 2020) na zajištění propojení mezi různými částmi technologického ekosystému.

Připraven komunikovat
Winfactory 4.0 používá OPC - UA (otevřená platforma komunikace – unifikovaná architektura), což je protokol vybraný pro Industrie 4.0 již před oznámením konceptu Smart Factory a jeho specifikací. Protokol byl vyvinut v roce 2015 a definuje komunikační pravidla pro výměnu dat mezi různými entitami tvořícími systém.
Winfactory 4.0 skrze OPC - UA řídí a zajišťuje dialog mezi Piovan stroji a stroji jiných výrobců (OEM). Není zapotřebí jakékoliv jiné propojení, které „překládá“ data z kteréhokoliv zařízení na jednotný formát. Výměna informací nastává okamžitě a různé systémy mohou komunikovat nezávisle. Takováto komunikační platforma také umožňuje přístup a použití software na tabletech a chytrých telefonech. Společnost Piovan přijala tuto komplexní technologickou výzvu a Winfactory 4.0 umožňuje maximální flexibilitu v řízení strojů a procesů.
Ve verzi Winfactory 4.0 jsou typické Winfactory supervizní funkce posíleny mnoha dalšími, které mohou být přidány k základní instalaci pro individualizaci aplikační sestavy. Software je dostupný v 11 jazykových verzích (s možností přidat další) s novým upravitelným grafickým rozhraním, čtečkou čárových kódů, podporou dotykového displeje, e­‑mailovou notifikací v případě alarmu a přístupovým reportem. Winfactory 4.0 je extrémně rozvinutý nástroj pro pečlivé a efektivní řízení výrobních procesů.

Winfactory 4.0:
konfigurace
Podle typu industriálního procesu může být Winfactory 4.0 konfigurováno několika způsoby. Piovan vyvinul různé moduly pro řízení každé aplikace, od výroby PET předforem a lahví po flexibilní fólie, nebo specifické sektory jako je automotive a výroba pro medicinální použití, s kompletně konfigurovatelným nastavením.
Možnosti software Winfactory 4.0 jsou rozšířeny skrze série volitelných a zakázkových funkcí a služeb, jako například sledování toku materiálu, OPC - UA server, vzdálená asistence, optimalizace výroby, kombinace materiálových mixů, optimalizace výrobních zdrojů, skladování materiálů, řízení doplňování materiálů a energetická licence. Energetická licence není určena jen pro plastikářskou výrobu, jedná se o širší použití zaměřené na monitorování využití energie jakéhokoliv průmyslového odvětví a strojního vybavení.


www.piovan.com