Formy | 13. 8. 2019

Vliv kvality povrchu a technologických parametrů na tok materiálu

Plnění dutiny formy je nejdůležitějším úsekem celého vstřikovacího cyklu, který rozhoduje o kvalitě finálního výrobku. Proces je řízený značně složitým mechanismem a celá operace trvá velmi krátkou dobu měřitelnou v rámci desetin sekund. V takto krátké době se proto projeví všechny vlastnosti povrchu formy.

doc. Ing. Michal Staněk z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zabývá zkoumáním vlivu povrchů formy vzniklých různými technologiemi obrábění na průběh vstřikování polymerů. Srdečně Vás zveme na jeho přednášku Vliv kvality povrchu a technologických parametrů na tok materiálu, která bude jednou z mnoha na letošní konferenci zpracovatelů plastů Uniplast Brno.

Konference se bude se konat 17. – 18. září 2019 ve Stříteži u Jihlavy, v prostředí hotelu Tři věžičky.

http://www.uniplastbrno.cz/konference/mezinarodni-konference-zpracovatelu-plastu-2019

Těšíme se na Vaši návštěvu.


www.cecho.cz