Ostatní výroba a technologie | 2. 10. 2018

Technologické a energetické výhody použití plastifikačního šneku „MultiCompound“

Profil šneku MultiCompound vyvinulo vývojové oddělení společnosti BrixiaPlast jako odpověď na potřeby našich zákazníků. Nejedná se o tradiční bariérový šnek, ale o evoluci tohoto starého konceptu. Tato evoluce tkví v možnosti použití tohoto šneku pro velké množství polymerů, jako například PP, PE, PC, ABS, PC/ABS, PMMA, PA6… a mnoho dalších.

Stále je k dispozici zóna nabírání taveniny, kde díky tepelnému účinku z elektrických ohřevů dochází k okamžitému tváření první vrstvy taveniny. Když skončí první zóna nabírání, druhá šroubovice začne od prvního závitu ve směru stoupání vytvářet dva rozdílné kanály, kanál pro proudění neroztaveného materiálu a kanál pro proudění taveniny. Stoupání je navrženo tak, aby umožnilo rychlejší pohyb první části plastifikovaného materiálu během fáze plastifikace do té doby, než stejný závit skončí v koncové zóně.
Vnější průměr speciálního závitu šneku MultiCompound je o něco menší oproti prvnímu závitu a vytváří tak kanál, ve kterém je oddělen roztavený polymer od pevného / neroztaveného polymeru. Bariérová zóna odděluje pevný granulát od roztaveného granulátu díky procesu přemístění materiálu.
Díky tomuto speciálnímu typu profilu šneku dochází ke snížení efektu oddělování a namáhání způsobeného kompresí, protože proudění polymeru ve dvou oddělených kanálech umožňuje postupné provedení fáze skelného přechodu granulátu.

Tato „nenásilná“ metoda plastifikace umožňuje snížení teploty zpracování až o 10 % ve srovnání s běžnými teplotami.
Točivý moment motoru potřebný pro rotaci šneku MultiCompound v bariérové oblasti je rovněž menší oproti běžným šnekům, díky menšímu kontaktu granulátu se závitem, při kterém dochází k menšímu tření, a tím pádem i menšímu točivému momentu, což v konečném důsledku znamená úsporu nákladů na energii až o 5 %.

Závěrečné hodnocení
Výhody použití šneků MultiCompound je možné shrnout následujícím způsobem:

  • Lepší kvalita produktu díky menšímu namáhání polymeru;
  • Homogenita vstřikované taveniny díky konstantní teplotě tavení;
  • Lepší rozložení částic v celém objemu a vynikající promíchání;
  • Vyšší plastifikační výkon díky vyšší rychlosti rotace šneku;
  • Kratší doba dávkování díky vyššímu plastifikačnímu výkonu;
  • Kratší doba chlazení díky nižším teplotám tavení;
  • Snížení doby cyklu v důsledku součtu faktorů zmíněných výše;
  • Menší spotřeba energie díky nižší teplotě, která je potřeba pro plastifikaci (- 10 %);
  • Menší spotřeba energie díky menšímu točivému momentu motoru šneku (-5 %);

V případě potřeby podrobnějších informací o našem šneku Multi Compound neváhejte kontaktovat náš tým obchodních zástupců. Rovněž jsme Vám k dispozici na veletrhu MSV a FAKUMA.


Radek Masáček
Prodej Čechy
radek.masacek@draeger-cz.cz
tel.: +420 724 362 831
www.brixiaplast.it

Lubomír Kopp
Prodej Morava, Slovensko
lubomir.kopp@draeger-cz.cz
tel.: +420 724 362 832
www.brixiaplast.it