Ostatní výroba a technologie | 8. 10. 2019

Spojovací technika: Ultrazvukové svařování plastů

Konfigurace místo programování: šetřete čas s digitálním dvojčetem

Novou generací strojů HiQ G2 k příležitosti veletrhu K 2019 podtrhla společnost Herrmann Ultraschall důležitost tématu digitalizace a vizualizace při ultrazvukovém svařování. Zcela nová a přehledná platforma řízení usnadňuje nastavení procesů, výrobu a údržbu.

Všechny fyzické součásti stroje pro ultrazvukové svařování a připojeného příslušenství i všechny procesní kroky a postupy jsou podrobně a kompletně zobrazeny v softwaru řízení – jako digitální dvojče. K tomu patří senzory a posuvné jednotky i komplexní připojené přístroje jako kamery nebo skenery. Pomocí tohoto digitálního dvojčete lze všechny komponenty a funkce přizpůsobit jednoduchou konfigurací a parametrizací aplikačním požadavkům, stroji a pracovníků obsluhy. Svařovací proces a dokonce i kompletní cyklus stroje lze modelovat na platformě řízení a neustále kontrolovat pomocí poskytnutých procesních dat. Díky tomu je podstatně snazší integrovat předřazené a následně zařazené zkušební a přídavné funkce – další krok směrem k „inteligentnímu pracovišti budoucnosti“.

Informační grafika 01: Konfigurace místo programování s digitálním dvojčetem

Řízená výměna nástroje s kódováním pomocí RFID a s automaticky se upínajícími přípravky dále usnadňuje bezpečnou změnu produkce pro zákazníka. Chybné kombinace svářecího programu, oscilační soustavy a přípravku již nejsou možné. I optimální polohu spouštění aplikace nastavuje systém automaticky.

Díky tomu je velikost dávky 1 ekonomicky proveditelná i u sériových strojů. Několikastupňová správa hlášení informuje o chybách a upozorněních ve srozumitelném prostém textu a poskytuje jednoduché návrhy k odstranění.

Nová platforma řízení je tedy koncipována tak, aby bylo možné jednoduše doplnit témata budoucnosti jako prediktivní údržba a vytěžování dat.


www.herrmannultraschall.com