Ostatní výroba a technologie | 31. 10. 2018

Quo vadis, plasty?

Jako každé jiné odvětví i plastikářský průmysl prochází svým vývojem. Jak tento vývoj vnímáte ve vaší společnosti? Proto jsme se zeptali:
Quo vadis, plasty?

Ing. Jakub Hrdina
regional manager CEE, RESINEX Czech Republic s.r.o.

V plastikářském průmyslu vidíme řadu trendů. Je to např. 3D tisk, kde se mezi nejpoužívanější materiály již douhodobě řadí PLA Ingeo a ABS Magnum.
Dalším trendem je výroba stále sofistikovanějších obalů. Výsledkem je nutnost složitějších vícevrstvých struktur obalů, kde k nejlepším materiálům patří Enhanced polyethylene Elite, Innate či Polyolefin elastomer Affinity. Rozhodně ale dnes nemůžeme pominout trend, který řeší dopady plastů na životní prostředí a zdůrazňuje trvale udržitelná řešení.
Tento trend je poháněn kombinací zvyšujícího se zájmu veřejnosti o životní prostředí, aktivitami řady předních firem a zpřísňující se legislativy. Přináší zvýšený zájem o bioplasty jako je I´m Green HDPE, LDPE, LLDPE či PLA Biobatch, ale hlavně o cirkulární ekonomiku a recyklaci plastů.
Na druhou stranu ale jak moc současný je to trend? Naše mateřská firma Ravago recykluje plasty již od roku 1961 a patří v tomto oboru k světovým lídrům. Naši specialisté již řadu let úspěšně spolupracují s předními evropskými automobilkami a významnými Tier při aplikaci vysoce kvalitních recyklovaných plastů na automobilové díly. Doposud se jednalo hlavně o náročné, ale nepohledové aplikace, kde se uplatňovali plněné PP Mafill, PA Ravamid, ABS Sicoflex či PC/ABS Mablex. Vlastnosti těchto materiálů jsou na velmi vysoké a hlavně stabilní úrovni díky pečlivému výběru surovin a přísné kontrole kvality.
PA Ravamid tento rok navíc získal oficiální certifikaci Eco-Label dle ISO 14021 pro recyklované materiály.

 

Ing. Petr Valda
výkonný ředitel, KASKO spol. s r.o.

Současná situace v oblasti plastů je téměř schizofrenní s ohledem na jejich nedostatek. Výrobci a dodavatelé navyšují ceny a odběratelé se předhánějí v nákupech, aby měli z čeho vyrábět. Věřím ale, že se tato situace stabilizuje a výrobci nepřeženou tento tlak na svoje zákazníky, který plyne z aktuálního nedostatku. Musí si uvědomovat, že tento stav nebude dlouhodobý.
V oblasti vstřikování plastů osobně vidím největší potenciál v automatizaci a robotizaci. Nároky na obsluhu strojů se zvyšují a v oboru vstřikování plastů je v mnoha firmách nepřetržitý provoz.
To samozřejmě naráží na nedostatek personálu. Ale i v případě dostatku personálu (což je aktuálně spíše sci-fi), není jednoduché zaručit pozornost a přesnost lidské obsluhy. Obzvláště u vkládání součástí do plastových výlisků (klipy, spony, …). Právě tyto vícepráce přinášejí vyšší přidanou hodnotu a jsou i vyžadovány zákazníky. Zároveň také zvyšují rizika NOK dílů.
Velice se nám v tomto směru osvědčuje právě robotizace, která nám kompenzuje nedostatek pracovníků, umožňuje zrychlovat proces a přitom zabezpečuje 100% kompletnost. Za poslední rok jsme takto posílili náš tým o 12 „pracovníků“ a eliminovali nekompletní díly. Toto je jeden ze směrů, kam kráčí i plasty.

 

Ing. Olga Vyčánková
technická ředitelka, Fatra, a.s.

Vývoj v plastikářském průmyslu směřuje ke stále dokonalejším produktům jak z pohledu designu, tak účelnosti. Velká pozornost je věnována recyklaci a využívání biobased materiálů. Zákazník očekává i příznivou cenu, proto se progresivně využívá automatizace a digitalizace.
Rozvojová strategie naší společnosti, která má více než osmdesátiletou tradici a je lídrem plastikářského průmyslu v ČR, se zaměřuje nejen na masivní investice do dalšího rozvoje, ale je i v souladu s Evropskou strategií pro plasty v oběhovém hospodářství.
Nejenže recyklujeme vlastní technologický odpad, ale připravujeme i rozšíření stávající kapacity na zpracování externího plastového odpadu s cílem snižovat ekologickou zátěž životního prostředí.