Ostatní výroba a technologie | 26. 9. 2017

Průmyslová integrita v moderní výrobě

Kompaktní robotické buňky

Vyšší rychlosti, větší podíl automatizace, narůstající objemy výroby, nekonečné hledání úspor, častější změny a zvyšující se komplexnost výroby jsou jedny z mnoha faktorů moderní výroby, s nimiž se současní výrobci na celém světě musí neustále potýkat. Nepřetržité hledání nových řešení s přispěním nejnovějších technologií je tedy naprosto klíčové. V tomto článku bychom se zaměřili na velmi zajímavý trend posledních let, a to neobyčejný nárůst použití kompaktních robotických buněk, jakožto flexibilního řešení pro vysoce sofistikovanou výrobu.

Moderní automatizovanou výrobu v plastikářském průmyslu již dlouho nepředstavuje pouhé vylisování produktu a jeho umístění na výstupní dopravníkový pás, ale díky vzrůstajícím požadavkům zákazníků, především z automobilového průmyslu, si tato výroba žádá mnohem sofistikovanější technologie. Požadavky na dohledatelnost výrobku, automatickou kontrolu kvality, montáže, značení, balení, paletizaci a další procesy, nutí výrobce k přesunu produktu pro každou operaci od jednoho pracoviště ke druhému, což s sebou samozřejmě přináší vyšší výrobní náklady. Velmi zajímavým řešením se proto v posledních letech ukázala být kompletní integrace operací v rámci jednoho pracoviště v podobě samostatných kompaktních robotických buněk. S mnohaletými zkušenostmi je firma WHS-Handling s. r. o. na špičce v dodávce těchto komplexních řešení.

Tyto robotické buňky s robustní ocelovou konstrukcí z modulárních svařovaných profilů splňují nejen vysoké požadavky zákazníků na vzhled a design, ale jsou především flexibilním řešením sofistikované výroby. Buňky, jež se osazují jedním či dvěma precizními roboty KUKA Agilus, mohou být podle přání zákazníka dovybavené o moduly pro následující operace:

  • Laserové a úderové značení
  • Příprava a zakládání insertů
  • Lepení štítků
  • Měření rozměrů, elektrické vodivosti a vzduchové prostupnosti
  • Kamerové inspekce
  • Jednoduché montáže
  • Balení a paletizace
  • A další operace dle specifického požadavku zákazníka

Kompaktní robotické buňky se vyznačují vysokou mobilitou, kdy je buňka jednoduše přistavena k lisu a připravena k výrobě. Není tedy nikterak vázaná na oplocení či kotvení stojanů robota nebo přístrojů do podlahy ve výrobní hale. Buňky se dále vyznačují velmi malým zástavbovým prostorem, vyměnitelnými moduly podle druhu výrobku a jednoduchou obsluhou, jelikož vše řídí jeden nadřazený systém.

Použití kompaktních buněk se zdá vzhledem k narůstající složitosti moderní výroby jako vynikající řešení pro menší až středně velké výlisky s cílem přinést do výroby integritu, mobilitu a flexibilitu zároveň.


WHS-Handling spol. s r. o.
Třanovice 329, 739 53 Třanovice
tel.: +420 555 440 540
e-mail: whs@whs.cz
www.whs.cz