Ostatní výroba a technologie | 2. 10. 2018

Posílení výrobních kapacit ve společnosti Uniplast Pardubice

Společnost Uniplast Pardubice, spol. s. r. o., která se zabývá výrobou technických vstřikovacích dílů z termoplastů, následnou montáží, potiskem a dalšími následnými operacemi, a nově i výrobou forem a přípravků, posílila letos v červnu svoje výrobní kapacity. Společnost pořídila nové vstřikovací lisy značky Engel o uzavíracích silách 50 t, 80 t, 220 t a 400 t. Díky tomuto přírůstku má firma k dispozici celkem již 27 strojů, jejichž uzavírací síly se pohybují od 35 t do 500 t.

Redakčně zpracováno z www.uniplast.cz