Ostatní výroba a technologie | 15. 10. 2018

peTAG? Chytré řešení, usnadňující revize vázacích prostředků

Každého bezpečnostního technika a vedoucího provozu zatěžuje „papírová“ administrativa spojená s pravidelnou bezpečnostní kontrolou vázacích prostředků. Ta je nutná a nevyhnutelná. Jde přeci o zdraví obsluhy a bezpečnost při manipulaci s produkty a materiálem. Už žádné dohledávání certifikátů a revizních zpráv pro auditory. Vše na jednom místě a vždy on-line.

Řetězový systém, úvazek a podobné řetězové systémy pracovně pojmenujme jako „hardware“. Klasické ocelové štítky pro identifikaci řetězových systémů a jejich papírovou dokumentaci můžeme nahradit opravdu chytrým softwarem! peTAG solution je chytré řešení pro inspekci, údržbu a správu dat o každém řetězovém systému a úvazku. Stačí, pokud bude takový úvazek opatřen inteligentním štítkem, který obsahuje NFC čip. Tento čip v sobě nese veškeré informace o používaném produktu, jeho vlastnostech, kontrolách apod. a zajišťuje přenos dat do chytrého telefonu díky jednoduché mobilní aplikaci. Ta následně přenáší veškeré informace získané v terénu do PC bezpečnostního technika. Veškerá administrativa a papírování tím odpadají. Identifikace, přesné údaje o kontrolách, výměnách dílů, nosnosti, uživatelské a bezpečnostní informace, videa apod. jsou vždy přístupné a inspekcí pečlivě zaznamenány a archivovány. Vše bezpečně pod kontrolou a neustále on-line. Je to snadné, že?

Přenos dat s použitím chytrého telefonu s peTAG sensorem

  • Žádná speciální čtecí zařízení (nepotřebujete speciální RFID čtečky)
  • Jasná identifikace produktu přímo na chytrém telefonu s OS Android
  • Přímý přístup k důležitým produktovým informacím
  • Správa produktu a servisních dat nezávisle na místě

Celkovou správu dat zajišťuje peTAG manager – software zdarma, který máte nainstalovaný v PC s prvním peTAG štítkem, který jste si pořídili. Spolu s chytrým telefonem opatřeným peTAG senzorem ruku v ruce pracují na správě dat z terénu s jediným účelem – zjednodušit inspekci, a tím i vedení administrativy, což vede ke spolehlivějšímu a bezpečnějšímu užívání vázacích prostředků a jejich celkové správě. Analýza získaných dat a jejich vyhodnocení je samozřejmostí. Získaná data umožňují i jednodušší a rychlejší spolupráci s dodavatelem vázacích prostředků.

Sami budete upozorněni, že je potřeba udělat revizi
Servisní technici, pracovníci zodpovědní za bezpečnost provozů i koncoví uživatelé ocení výhody peTAG solution téměř okamžitě. Certifikáty a revizní zprávy máte vždy po ruce, jste upozorňováni na termíny kontrol i na kroky, které je v rámci revize nutné udělat.

Garance ochrany dat

  • Data jsou uložena na externím serveru
  • Přístup k datům je umožněn pouze zákazníkům. Limitovaný přístup může být umožněn poskytovateli služeb po autorizaci u zákazníka
  • Průběžné aktualizace zabraňují vytvoření děr v bezpečnostním kódu

A jak peTAG funguje?

Nejvyšší kvalita řetězů třídy G10 nese značku pewag
Řetězy značky pewag winner jsou velice oblíbené především u profesionálů. Nejen díky své kvalitě a spolehlivosti řetězových systémů pro zavěšování a kotvení, ale především kvůli nejširšímu nabízenému portfoliu příslušenství v daném segmentu. Řešení řetězových systémů a jejich úprava dle přání uživatelů je naším standardem. Inovativní výrobky a servisní služby zaručují bezpečné a dlouhodobé používání. Podíl na trhu v pevnostní třídě G 10 firmě neustále stoupá a podle odhadů dosahuje úctyhodných 35 – 40 %. Je to především ocenění velmi vysoké kvality našich vázacích řetězů, velmi širokého portfolia komponentů a v neposlední řadě, zákaznického servisu. Ten mimo jiné zahrnuje i mobilní servis řetězových systémů přímo u klienta. Ve spojení se službou peTAG jsou tak zákazníci v dobrých rukou se zárukou maximální bezpečnosti. Značka pewag je hnacím motorem inovací ve vývoji a výrobě řetězů a i z toho důvodu mají uživatelé a zákazníci neustále k dispozici TOP produkty té nejvyšší kvality.


pewag Czech s.r.o.
Smetanovo nábřeží 934
51754 Vamberk
tel.: +420 494 549 111
prodej@pewag.cz
www.pewag.cz