Plasty / materiály | 16. 8. 2019

Perspektivy výroby a zpracování plastů

Plasty patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející sektor světového hospodářství. Ročně se jich nyní na celém světě vyrobí zhruba 400 milionů tun a nachází stále širší uplatnění při výrobě dílů automobilů, v elektrotechnice a stavebnictví. Tyto obory se v České republice úspěšně rozvíjí prakticky ve všech regionech. Zpracováním u nás vznikají zejména obaly, stavební izolace, díly automobilů a elektrotechniky.

Plastikářský průmysl je díky rostoucí produkci plastových výrobků neustále se rozvíjející odvětví. O perspektivách výroby a zpracování plastů se dozvíte více na přednášce Ing. Aleše Hlavičky na letošní konferenci zpracovatelů plastů Uniplast Brno, která se bude konat 17. – 18. září 2019 ve Stříteži u Jihlavy, v příjemném prostředí hotelu Tři věžičky.

http://www.uniplastbrno.cz/konference/mezinarodni-konference-zpracovatelu-plastu-2019

Těšíme se na Vaši návštěvu.


www.cecho.cz