Ostatní výroba a technologie | 20. 12. 2018

Ochrana vodicích drah strojů

Firma VEEM TRADING, s. r. o., je dodavatelem ochranných systémů pro stroje významného evropského vývojáře a výrobce v oblasti ochranných prvků pro obráběcí stroje se zastoupením v mnoha zemích Evropy a Ameriky.

Na výrobní ploše závodů svojí skupiny, cca 13 000 m2, jsou produkovány precizní kryty pro pojezdové rychlosti do 150 m/min., zrychlení 2G a zárukou min. 2 milionů pra­covních zdvihů, při jejichž konstrukci je využito mnoho vlastních patentů.

Představiteli tohoto úspěšného pro­gramu jsou skládané krycí měchy pro obráběcí stroje, pro zdvihové stoly a plo­šiny, roletové kryty, teleskopické ocelové kryty klasických i speciálních konstrukcí, krycí clony proti třískám, stěrače vodicích ploch, dále teleskopické pružiny, vulkani­zované krycí měchy v 350 různých prove­deních. Součástí nabídky jsou i článkové plastové hadice FLEXO‑LINE pro vedení chladicí kapaliny nebo vzduchu vyznaču­jící se vysokou spolehlivostí, těsností jed­notlivých článků a stabilitou v nastavené poloze.

Speciální nabídku tvoří samomazná obložení kluzných drah BIPLAST pro velká zatížení vodicích ploch.

VEEM TRADING, s. r. o.
Dobrovského 4 612 00 Brno
tel.: +420 545 222 322
fax: +420 545 222 701
kontakt@veemtrading.cz
www.veemtrading.cz