Akce | 30. 4. 2019

LASCAM systems s.r.o.: Řezání a čištění v plastikářském průmyslu ve špičkové kvalitě

Technologický pokrok s sebou přináší i vyšší požadavky na kvalitu. Výrobci tak hledají způsoby, jak zefektivnit produkci a eliminovat zmetkovost. S tím je spojena i čistota forem, která zabezpečuje, že nejsou žádné viditelné stopy na finálních výrobcích. Laserové technologie přinášejí řešení pro tyto stále rostoucí potřeby.


LASEROVÝ OŘEZ VTOKŮ PLASTOVÝCH VÝLISKŮ

V mnoha případech již konvenční technologie opracování plastů nevyhovují požadavkům koncových uživatelů. Lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň.

Zařízení LASTIC vyvinuté společností LASCAM představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho implementace do stávajících výrobních linek byla co nejjednodušší. Jde o multifunkční laserovou stanici, která je určena nejen jako nástavba vstřikolisů, ale také jako doplněk k robotickým aplikacím. Slouží primárně k ořezávání vtoků plastových výlisků, ale je schopná také v jednom cyklu řezat, vrtat, svařovat nebo značit.

OPRACOVAT JE MOŽNÉ TÉMĚŘ JAKÝKOLIV PLAST

V našich rozsáhlých testech jsme se dostali k řezání mnohých materiálů jako například ABS, PC, PMMA, PP nebo PE s mnoha plnivy. Možnosti opracování těchto i dalších materiálů jsou shrnuty v tabulce níže. Uvedený přehled je jen příkladem širokého spektra kombinací procesů opracování a materiálů.

Kvalitní opracování je ovšem pouze jednou stránkou věci. Neméně důležitá je i přesnost a rychlost, které jsou zabezpečeny díky laserové rozmítací hlavě s přesností rozmítání svazku 0,009 mm, pracující v maximálních rychlostech až 6 000 – 15 000 mm za sekundu. Zároveň je díky programovacímu prostředí laseru možné ladit parametry a trajektorii svazku tak, aby byly splněny individuální požadavky zákazníka. V našich rozsáhlých testováních jsme se dostali k řezání mnohých materiálů jako například ABS, PC, PMMA, PP nebo PE. Samozřejmostí je také připravenost na moderní standard Průmysl 4.0, který přináší digitální propojení výrobních procesů a mimo jiné i prediktivní údržbu, která předpovídá stav strojů v reálném čase, a tak umožnuje předvídat poruchy dříve, než k nim dojde.

Řez polymeru o síle 2 mm.

Řez polymeru o síle 5 mm.

JAKÉ JSOU VÝHODY LASEROVÉ TECHNOLOGIE?

Díky zpětné vazbě od uživatelů lze shrnout výhody přechodu na laserovou technologii do několika bodů:

 •  Potvrdilo se, že ekonomická návratnost zařízení se pohybuje již od jednoho roku a to při jednosměnném provozu.
 • Čas opracování výrobku klesne až sedminásobně a mnohonásobně se zvýší produktivita. Například při vrtání je LASTIC schopný vyvrtat sedm děr za 0,14 s, oproti jedné mechanicky vrtané díře v čase okolo jedné vteřiny – zvýšení produktivity o 98%.
 • Multifunkčnost pracovní stanice umožnuje až 72 % snížení nákladů na servis, údržbu a spotřební materiál.
 • Ze zkušeností uživatelů také vyplývá, že klesá zmetkovitost ze 14 % při mechanickém opracování na 0,02 % při využití LASTICu.

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ V PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Výrobci se snaží najít nové způsoby, jak zabezpečit opakovatelnost kvality výroby. S tím je spojené i efektivní čištění forem.

Laserové čištění je přelomovou technologií z hlediska úspor nákladů na provozní energie a spotřební materiály s ověřenou stabilitou. Tyto systémy představují vysoce efektivní, ekonomickou a ekologickou inovaci k dostupným konvenčním technologiím. Nevyžadují žádná abraziva ani chemikálie, které by bylo nutné skladovat a ekologicky likvidovat. Jsou šetrné k životnímu prostředí a mají dlouhý servisní interval.

Forma částečně očištěná laserem.

Tato technologie se v plastikářském průmyslu stává velmi rychle zavedeným standardem díky své efektivitě, dokonale čistému povrchu a levnému provozu. V České republice se ročně prodá desítka systémů a očekává se, že v roce 2018 a 2019 se tento počet ztrojnásobí.

U počáteční, vyšší investice do laserového systému pro čištění může společnost počítat s rychlou návratností investice. Porovnámeli provozní náklady technologie „suchý led“ – cca 41,40 €/h – s náklady technologie „laserové čištění“ – cca 5,90 €/h – je zřejmé snížení o 87 % oproti suchému ledu a investice se ve dvousměnném provozu vrátí přibližně za rok.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ FOREM, KTERÉ LASER NAHRAZUJE

 • Čistění suchým ledem
 • Čistění chemickým procesem
 • Mechanické čistění
 • Manuální čistění

VÝHODY

 • Lze čistit i povrchy, které se nedají ošetřit standardními technologiemi.
 • Formy lze čistit přímo na stroji bez potřeby demontáže.
 • Vysoce efektivní a ekologická technologie s nízkou náročností na energie (až o 90 % nižší spotřeba).
 • Nízká poruchovost a dlouhá životnost s nízkými servisními náklady.
 • Laserové čištění je bezkontaktní a šetrné k čištěnému materiálu.
 • Čistí dokonale na jeden přechod povrchy, které se doteď čistily v několika dlouhých cyklech.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

 • Až 100 x rychlejší proces v porovnání se stávajícími technologiemi – dokázali jsme pomocí laseru zkrátit čas čistění z 3 hod na 30 min s prokazatelně vyšší kvalitou.
 • Návratnost investice – u mezinárodního zákazníka se nám podařilo investici splatit do 6 měsíců jen na provozních nákladech (voda a elektřina).
 • Vyšší produktivita – u českého zákazníka jsme dokázali, že technologie čištění pomocí laseru je 6 x produktivnější a rychlejší než technologie suchého ledu.

Závěrem lze dodat pouze to, že laserové technologie se stávají nezbytnou součástí inovativních fi rem v plastikářském průmyslu.

Karol Flimel, LASCAM systems s.r.o.

www.lascam.cz

Tato přednáška zazněla na konferenci FORMY a PLASTY, kterou pořádá firma JAN SVOBODA s. r. o.

Zveme Vás na 10. ročník konference FORMY a PLASTY 2019

www.jansvoboda.cz/Konference-FORMY-a-PLASTY-2019