Formy | 4. 7. 2019

Klín STRACK PMON bez spodního vedení: Individuální a efektivnější řešení nástrojů

Strack Norma, jeden z předních dodavatelů normalizovaných dílů v Evropě, prostřednictvím klínu PMON bez spodního přidržovače umožňuje zvýšit efektivitu výroby snížením počtu pracovních kroků. Původně byl vyvinut jako individuální řešení, ale dnes PMON pomáhá v různých konstrukčních situacích, kdy je potřeba uchycení tahače klínu v horní části nástroje namísto standardního umístění ve spodní části. PMON se tak stal standardní součástí nabídky programu PowerMax.

Počáteční impuls pro vývoj PMON byla výzva najít řešení pro S + S Werkzeugbau Schaller GmbH v Iserlohn Sümmern. Bylo nutné vytvořit nástroj pro B­‑sloupek automobilu, S variantami, které jsou v současné době na trhu standardní, by nástroj měl délku kolem dvou metrů a nevešel by se do stávajícího zkušebního lisu. Navíc konvenčně používaný závěsný klín by unašečem ve spodní částí nástroje zablokoval tvářecí a střižné operace.

Inovace: Unašeč upevněný v horní části nástroje vytáhne klín do potřebné pozice
Jako řešení Strack Norma vyvinula novou koncepci umístění šíbru i jeho ovladače v horní části nástroje. Otcem myšlenky byl Pinolschieber pro střih jednotlivých otvorů. Toto řešení vyžaduje mnohem komplexnější řešení včetně plynových pružin, strhávače, to ale Strack vývojáři dokázali vyřešit a vměstnat do koncepce PMON o šířce 330 mm. Oproti běžně používaným metodám, kdy se klín do pracovní polohy tlačí, je nová varianta PMON založena na tom, že se klín do potřebné pozice táhne.

Úspora času a výrobních operací
„PMON tímto nabízí nejen optimální řešení našich požadavků, ale současně jej charakterizuje i společné komplexní opracování i včetně aktivních prvků,“ říká vedoucí designu S + S Werkzeugbau Schaller. „Jsme s našimi konstruktéry nyní v situaci, kdy jsme schopni se vyhnout nákladným řešením a navíc současně ušetřit práci i čas. Strack Norma se ukázala jako ideální partner s dovedností, s vysokým inovačním potenciálem a vstřícnou spoluprací. Jsme potěšeni, že i v budoucnosti budeme spolupracovat s firmou s tak bohatou rodinnou tradicí.“

Patentovaná řada klínů PowerMax se neustále vyvíjí
Široká řada PowerMax zahrnuje patentované normalizované klíny speciálně pro velké nástrojárny, jsou využívány po celém světě zejména v automobilovém průmyslu. S využitím aktivního zpětného tahu a plynových pružin dosahuje jedinečné zpětné síly deseti procent z tlačné síly lisu.
K dispozici je také řada PMOK, kde je o 30 % zkrácená délka. Nástroje tak mohou kombinovat více operací a tím se významně snižují časy výrobního cyklu.
Více než 70 procent klínů STRACK Norma je realizováno jako individuální zákaznické řešení včetně vlastního obrábění a individuální konstrukce.

Na základě úspěšného a v průmyslu široce uplatňovaného POWERMAX programu bude Strack Norma tento segment v budoucnu dále zlepšovat a rozvíjet.


Ing. Radim Horečka
www.vmm.cz