Ostatní výroba a technologie | 1. 4. 2021

Hromadná výroba plastových AM komponentů pro automobilový průmysl

Společnost OECHSLER investuje do systému S1 řešení post-processingu od AM Solutions – 3D post processing technology

Jako jeden z prvních zákazníků zakoupila společnost OECHSLER, pravděpodobně co do objemu celosvětově největší výrobce 3D tištěných plastových komponentů, postprocesní zažízení S1 od AM Solutions – 3D post processing technology. Automatizovaný systém S1 pomůže společnosti splnit přísné požadavky na kvalitu, opakovatelnost výsledků opracování, sledovatelnost a nákladovou efektivitu, které musí dodavatel pro automobilový průmysl splňovat.

Společnost OECHSLER se sídlem v německém Ansbachu je světovým lídrem ve výrobě plastových komponentů. Společnost se zabývá s aditivní výrobou od roku 2017 a mezitím se stala jedním z největších světových výrobců 3D tištěných plastových komponent. V úzké spolupráci s předními výrobci 3D tiskáren a vhodnými dodavateli materiálů společnost OECHSLER aktivně podporuje hromadnou výrobu 3D tištěných komponent pro průmyslová odvětví, jako jsou automobilový průmysl, domácí výrobky a sportovní zboží. Matthias Weißkopf, senior viceprezident pro globální vývoj produktů a technologií ve společnosti OECHSLER, vysvětluje: „Následné zpracování představuje obrovskou výzvu v oblasti aditivní výroby. Po dlouhou dobu byl tento aspekt procesního řetězce poněkud opomíjen. Následné zpracování je však klíčovým faktorem nákladové efektivity a kvality produktů vyráběných aditivní výrobou. V tomto ohledu je důležitým úkolem vývoj a přesná definice postupů automatického následného zpracování.“ „Zkušenosti společnosti OECHLSER se sériovou výrobou a související požadavky na následné zpracování nám opět pomohly doladit vývoj strojů,“ dodává Manuel Laux, vedoucí AM Solutions – 3D post processing technology.

Reprodukovatelnost – základní kritérium
Společnost čelila této výzvě díky inovativnímu produktu pro předního německého výrobce automobilů. Aby bylo možné převést komponenty vyrobené z pokročilého materiálu v takzvaných mřížkových strukturáchu do sériové výroby, bylo nutné najít automatizované řešení pro následné zpracování, které by splňovalo požadavky automobilového průmyslu, zejména s ohledem na reprodukovatelnost. Matthias Weißkopf pokračuje: „Naše společnost již měla s firmou Rösler dlouhodobý vztah. Když nás náš obchodní partner společnost HP odkázala na AM Solutions – 3D post processing technology, využili jsme příležitosti nejen k nahlédnutí do této nové divize společnosti Rösler, ale také k podrobnému studiu jejího systému S1. Po intenzivních diskuzích a mnoha zkušebních testech i s jinými dodavateli zařízení nabízejícími post processing 3D tištěných komponent jsme si jako partnera vybrali společnost AM Solutions. “ Otryskací stroj „plug and play“ S1 byl speciálně navržen pro následné zpracování 3D tištěných plastových komponentů. Tento stroj umožňuje automatické šaržové zpracování komponent v otočném koši.

Nová technologie S1 od společnosti AM Solutions – 3D post processing technology pro automatické odstraňování prášku a čištění 3D-tištěných plastových dílů zajišťuje, že společnost OECHSLER splňuje požadavky na reprodukovatelnost, sledovatelnost a nákladovou efektivitu.

Flexibilita a spolehlivost procesu – rozhodující faktory
Společnost OECHSLER se rozhodla koupit zařízení S1, protože nabízí vysokou flexibilitu procesu tryskání a umožňuje zpracování různých druhů materiálů, jako jsou PA, PP a TPU. Stroj lze snadno přestavit z automatického na manuální provoz bez nutnosti časově náročné přestavby, jak je vyžadováno u jiných systémů otryskávání. Kromě toho nabízí zařízení S1 další významné technické vlastnosti, jako je antistatické polyuretanové vyložení vnitřku tryskací komory a otočného koše, motory a ventily vyhovující normě ATEX. Dalším důležitým faktorem bylo ergonomické vkládání a vykládání dávek obrobků. Během této operace zůstává otočný koš zcela uvnitř tryskací komory, takže nedochází k úniku nečistot. Mezi další významné technické vlastnosti patří automatické řízení a ukládání parametrů procesu a integrované třídění tryskacích médií. Matthias Weißkopf pokračuje: „Tyto standardní funkce jsou zásadní pro splnění požadavků automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví na bezpečnost procesů, efektivitu nákladů a opakovatelnosti výsledků zpracování. Jsou nepostradatelné pro transformaci aditivní výroby na technologii pro hromadnou výrobu.“

Rychlé výsledky prostřednictvím konstruktivní a otevřené spolupráce
Projektové týmy obou firem společně vyvinuly řešení na míru pro specifické požadavky procesu společnosti OECHSLER. Otevřená a konstruktivní atmosféra mezi oběma firmami byla velkým přínosem pro dosažení požadovaných pozitivních výsledků v překvapivě krátkém časovém rozpětí. To umožnilo uvedení zařízení S1 do provozu ve společnosti OECHSLER do konce srpna 2020. Matthias Weißkopf nakonec poznamenává: „Ve společnosti AM Solutions – 3D post processing technology jsme našli partnera, který společně s námi vyvinul optimální řešení, které 100% splňuje naše speciální požadavky. Cítíme, že toto partnerství nabízí velký potenciál pro budoucí vývoj v oblasti aditivní výroby.“

„Post-processing, který byl dlouho opomíjen, je jedním z rozhodujících faktorů pro ziskovost a kvalitu aditivně vyráběných produktů. V AM Solutions – 3D post processing technology jsme našli partnera, který přijal naše požadavky a společně s námi vyvinul optimální řešení. Proto v tomto partnerství vidíme velký potenciál pro budoucí vývoj,“ říká Matthias Weißkopf, senior viceprezident pro globální vývoj produktů a technologií ve společnosti OECHSLER.

Fotografie: OECHSLER


www.solutions-for-am.com

www.rosler.com