Ostatní výroba a technologie | 5. 10. 2018

Fúze ve skupině KTI dává zelenou výrobě a průmyslové montáži a akceleruje obchodní výkon Technologického a Vzdělávacího centra

K 31. 3. 2018 skupina KUBOUŠEK Technologies and Instruments (KTI) završila dalších 10 let strategického rozvoje dvěma fúzemi. Během první došlo k odštěpení dvou divizí (Technologického centra a Vzdělávacího centra) od společnosti KUBOUŠEK Systems s.r.o. (KST) a jejich následnému sloučení se společností KUBOUŠEK s.r.o. (KCZ). Během druhé fúze se odštěpilo oddělení Těžkého servisu divize KraussMaffei od společnosti KUBOUŠEK s.r.o. a sloučilo se se společností KUBOUŠEK Systems s.r.o. Těmito kroky se do budoucna jasně definovalo ryze výrobní zaměření a potenciál společnosti KST a výrazná obchodní síla a akcent na služby v případě Technologického a Vzdělávacího centra.

Od 1. 4. 2018 je tedy součástí společnosti KUBOUŠEK s.r.o. 5 obchodních divizí. Vedoucím nově připojené divize Technologické centrum je Petr Falc a vedoucí divize Vzdělávací centrum je Tereza Velíšková. Se svými týmy specialistů mají díky fúzi větší možnost vycházet vstříc potřebám zákazníků, naplno využít potenciál nově zbudovaného Technologického centra a zcela se soustředit na předávání špičkového know-how formou programů školení, odborných přednášek, testování výroby a aplikační podpory. Technologické centrum bude zajišťovat i obchodní a servisní zastoupení produktů EAS, EWIKON a produktů RocTool, Trexel a BAUER KOMPRESSOREN (technologie GIT).
Obchodním ředitelem skupiny KTI zůstává Luděk Čekal, který je zároveň výkonným ředitelem KCZ. Výkonným ředitelem a zároveň jednatelem společnosti KST s.r.o. zůstává Vladimír Janura, jmenovaný k 1. 12. 2017.
„Celkově od této fúze očekáváme větší specializaci jednotlivých týmů se schopností profesionalizace skupiny KTI a výrazně efektivnější týmovou spolupráci. Změny povedou k zásadnímu zvýšení produktivity a výkonnosti obchodních týmů KTI a k navýšení kapacity týmů péče o zákazníka s důrazem na Active Care,“ komentuje strategické kroky Ing. Ivan Kuboušek, majitel a prezident celé skupiny KTI.

www.kubousek.cz