Ostatní výroba a technologie | 7. 6. 2019

Bezdrátový systém počtu cyklů přes bluetooth rozhraní

Systém MoldMaker je kompletní technologicko-informační řešení určené jak pro malé, tak i pro velké firmy zabývající se zpracováním plastů. Používá bezdrátový počítač cyklů namontovaný na vstřikovací formě a slouží k zjištění aktuálního přehledu produktivity vstřikovací formy.

Systém MoldMaker je z pohledu korporace monitorovací nástroj výrobních závodů, které jsou v majetku mateřské firmy. Poskytuje dostupné statistické údaje generované jak za jednotlivé výrobní závody, tak i za celou korporaci.

Lze jej používat alternativně s mechanickými měřiči. Má demontážní tlačítko, které generuje oznámení pro uživatele o neoprávněném odšroubování počítadla z formy. Počítadlo má vestavěný vysílač, který přenáší aktuální hodnotu z displeje a další kontrolní signály. Tyto mohou být přijímány prostřednictvím telefonu se systémem Android a nainstalované aplikace MoldMarker Scan, nebo použitím koncentrátoru MoldMaker MMCD. Počítač je kromě toho vybaven přístupovým systémem NFC, který umožňuje obousměrnou komunikaci pomocí telefonu s aplikací MoldMaker Scan. Fyzický provoz vysílače spočívá v pravidelném vysílání velmi krátkých digitálních impulzů. Použitý radiový signál se velmi vhodně odráží od různých kovových ploch a šíří se rovnoměrně ve všech směrech. Životnost baterie je minimálně 5 let.

Přípustná provozní teplota je 85 °C. Aplikovaná technologie přenosu dat z počítadel neomezuje počet současně pracujících počítadel v hale. V době publikování tohoto článku maximální testované množství současně pracujících počítadel v hale bylo 325. Společnost brzy zveřejní nové rekordní záznamy.

Koncentrátor MMCD (Moldmaker Cloud Data)
Jedná se o volitelné zařízení, které má funkci bezúdržbové vyrovnávací paměti a automatického relé informací získaných z počítadel. Pravidelně v 5minutových intervalech přenáší nashromážděná data z mnoha počítadel na uživatelský účet na webových stránkách, kde se sbírají data. Koncentrátor MMCD je pohodlným doplňkem k telefonu s aplikací MoldMaker Scan. Je třeba pamatovat na to, že jak aplikace MoldMaker Scan, tak i koncentrátor MoldMaker MMCD plní stejnou základní funkci – přenos dat z počítadel na uživatelský účet na webových stránkách. Rozdíl je v tom, že koncentrátor to dělá cyklicky, bez údržby a pravidelně, zatímco aplikace to dělá „na požádání“ uživatele.

Koncentrátory MMCD se používají ve firmách, které mají hodně vstřikovacích forem, kde jsou potřebné pravidelné informace. Koncentrátor se montuje na strop nebo na stěnu, aby měl co nejlepší podmínky pro práci a pokrýval svým rozsahem působnosti co největší plochu.Koncentrátor se připojí k internetu pomocí kabelu LAN. V případě potřeby pokrytí rozsahem působnosti velkých produkčních hal se použije větší počet koncentrátorů.

Koncentrátor MMCD také slouží jako bezpečnostní síť v případě výpadku internetového připojení s webovými stránkami. Odečty z počítadel zaznamenává ve své vnitřní paměti a po získání připojení k internetu odesílá shromážděné údaje na webové stránky a tak zachovává kontinuitu práce.

Zavedení systému MoldMaker do praxe
Zavedení systému MoldMaker do praxe je velmi snadný, rychlý a levný proces. Pracovat v systému můžeme začít hned po dokončení procesu registrace a odečet prvního měřiče můžeme provést v následující minutě. Několikatýdenní školení, cvičení, zkoušky nebo konfigurace – to se systému MoldMaker netýká. Uživatel připevní počítadlo na formu – 3 kliknutí na smartphone – a měřič je dálkově odečten. Pak se stačí přihlásit na webové stránky, 2 kliknutí a jsou vidět všechny pracující formy, odečty z počítadel, připomínky. Je to jednoduché a intuitivní ovládání.


PROVOZ SYSTÉMU JE ZALOŽEN
NA NĚKOLIKA JEDNODUCHÝCH
PROCESECH:
1. On-line počítač cyklů pracující
ve vstřikovací formě ve výrobní hale.
2. Přenos dat a jejich archivace na našich serverech
na webových stránkách https://moldmaker.eu
3. Generování aktuálních statistik a výpisů
o produktivitě vstřikovacích forem.
4. Seřazení informací a činností požadovaných
pro obsluhu forem, například: evidence vstřikovacích
forem, historie servisních karet, harmonogramy servisních
připomínek, obsluha evidenčních karet vstřikovacích forem,
monitoring práce formy, upozornění o různých událostech
nebo činnostech atd.


www.e-normalie.cz