Ostatní výroba a technologie | 23. 9. 2016

Automatizační technologie řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Trápí vás nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro provádění finálních povrchových úprav? Způsobuje vám vysoký podíl ruční práce rozdílnou kvalitu povrchů? Máme pro vás řešení.

Není aktuálnějšího problému na českém pracovním trhu, než je nedostatek kvalifikovaných odborných pracovníků všeho druhu.

Naše společnost nabízí pro oblast povrchových úprav, zejména pak pro broušení a leštění zákaznická řešení na míru. Jsou to robotická pracoviště navrhovaná vždy podle potřeb zákazníka s využitím nejmodernějších trendů.

Na začátku stojí vždy požadavek klienta na kvalitu provedení povrchové úpravy. Obvyklé je, že zákazník již nějakým způsobem tyto operace provádí a má tak docela jasnou představu o technologickém postupu, většinou prováděném ručně a za použití jednoduché mechanizace, jako jsou úhlové brusky, excentry, případně zda se jedná o suché, či mokré broušení atd.

Potřeba inovace tohoto způsobu opracování povrchů nastává v okamžiku, kdy je požadavek na vysokou opakovanou kvalitu, zvýšení produkce, či snížení výrobních nákladů na výrobky.

KESAT, a. s., vlastní know-how na komplexní dodávky brousících a leštících robotických pracovišť. Klienty vyhledáváme aktivními akvizicemi, čím dál tím častěji ale býváme oslovováni samotnými zákazníky, kteří narazili na některý z výše uvedených problémů. Nenabízíme pouze robotické řešení, ale technologii pro leštění a broušení. Na prvním místě se zajímáme o to, co zákazník obrábí, nebo potřebuje obrábět. Tj. materiál, hrubosti, rozměry obrobku, počet požadovaných operací a požadovaná doba obrábění či velikost produkce v daném čase. Tyto informace jsou zpracovány do prvotního návrhu řešení zákazníkovi. Díky vlastnímu testovacímu pracovišti jsme schopni klientům předvést a doložit proveditelnost navrženého postupu. Výsledkem je vždy kvalita opracování výrobku dle přání zákazníka. Naše konkurenční výhoda spočívá ve znalosti brusných prostředků a nástrojů, kombinaci aktivní kontaktní příruby ACF s nástrojem a robotem a široké nabídce příslušenství, jako jsou měniče brusného materiálu (automatické i manuální), různé druhy karuselových i jiných podavačů obrobků, kombinací manipulační a přepravní techniky pro automatické technologie. Zde odbočíme detailněji ke kombinaci kontaktní příruby s nástrojem. Obvykle se nepoužívají na konci ramene robota excentrické nástroje, a to z důvodu možného poškození kinematik robota. Námi dodávaná příruba v provedení heavy–duty je v tomto směru vysoce odolná. Její hlavní devizou je však to, že v axiálním směru udržuje okamžitou a stálou sílu až 800 N při až 100 mm zdvihu (uvedené hodnoty záleží na typu příruby). V kombinaci s excentrickým nástrojem a měničem brusnýchprostředků (obvykle dva a více rozdílných brusiv) nabízíme vysoce účinný koncept nahrazující ruční výrobu. Design pracoviště respektuje v hlavní míře bezpečnost provedení, pak rozměry obrobku, kde aplikujeme optimální výběr velikosti robotické ruky a otočného stolu (přidané osy). Tento výběr je také důležitý pro rychlost prováděné operace. Následuje návrh přípravků pro přichycení (opět manuální, nebo automatické), logistika materiálu uvnitř (dopravníky, manipulace mezi pracovišti) a vně buňky (dveře pro gittery, nebo jiné přepravní jednotky), zábrany (stěny), servisní vstupy a odsávání prachu.

Broušení rámů se dvěma roboty a speciálním dopravníkem

A kde lze naše robotická pracoviště aplikovat? Neskromně řečeno kdekoliv. V plastikářském průmyslu, od malých výlisků, jako jsou např. brýlové obruby, až po velké výlisky v automobilovém průmyslu, jako jsou nárazníky, spoilery, či jiné rozměrné části. Dále pak v kovozpracujícím průmyslu při broušení karoserií, plnících tmelů nebo leštění karoserií.

Nabízíme také možnost up grade či retrofity stávajících robotických pracovišť na brousící, nebo leštící buňky. Klient může použít svého robota pro novou pracovní úlohu a doplnit ho nově jen o nezbytně potřebné nové prvky.

Detail broušení zadního spoileru

Hledáte úspory energií ve vaší plastikářské výrobě? Přemýšlíte o modernizaci výkonného a stále spolehlivého, avšak morálně zastaralého vstřikolisu na nejmodernější úroveň?

Mnoho majitelů stále funkčních a spolehlivých vícefunkčních a speciálních vstřikolisů přemýšlí o efektivitě jejich náhrady novými stroji.

KePlast EasyNet 2.XX

Na českém trhu se stále ve větší míře objevují na importovaných vstřikolisech systémy řízení KePlast od firmy KEBA AG Rakousko. Nabízí se tedy otázka, zda je možné stejné sytémy aplikovat pro modernizace starších vstřikolisů. A možné to samozřejmě je, navíc s vysokou mírou inovace a úspory provozních nákladů pro koncového uživatele. Cena za retrofit dosahuje max. 40 % ceny nového stroje, pokud je vyšší, přirozeně není ekonomické modernizaci realizovat. KESAT, a. s., je dceřinou společností KEBA AG a v rámci skupiny má KESAT na starosti rekonstrukce a retrofity vstřikolisů po celém světě.

Je dobrým rozhodnutím přemýšlet o rekonstrukci strojů na špičkový systém KePlast. Vstřikolisy tak budou dlouhodobě zhodnoceny a připraveny na další inovace, které jsou dnes ještě ve vývoji, nebo dokonce v hlavách konstruktérů. Nezanedbatelným prvkem je i možnost monitoringu a řízení výroby na strojích, a to i na vstřikolisech osazených jiným řízením, než je KePlast od KEBA AG (při použití prvku AccessBox).

Pro modernizace rozlišujeme mezi vstřikolisy menších tonáží a velkých tonáží. U těch menších bývá rozhodnutí podnikatele obvykle pro nové levné stroje z Číny s nižší životností.

V případě, že se přesto rozhodne rekonstruovat menší vstřikolis, disponujeme v České republice a na Slovensku sítí malých servisních partnerů, kteří jsou schopni i tyto retrofity ekonomicky realizovat. Výměnou olejového čerpadla za KePlast SpeedPump docílí zákazník standardně úspory energií okolo 30 %!

U vyšších lisovacích sil pak bývá retrofit spojený obvykle s rekonstrukcí elektroinstalace senzoriky, bezpečnostních prvků, hydraulických okruhů. Řídící systémy KePlast jsou velmi výkonné a při použití širokého spektra přídavných modulů je možno jejich prostřednictvím řídit prakticky každý vstřikolis. Záměna olejových čerpadel na systém KePlast SpeedPump je u lisů velkých výkonů ještě ekonomičtější než u lisů menších. Součet příkonů motorů čerpadel nezřídka dosahuje stovek kW, aplikace našich servo čerpadel řízených frekvenčním měničem v kombinaci s řídící jednotkou KePlast sníží spotřebu el. energie a zkrátí výrobní časy. Pro modernizace využíváme širokou paletu SW modulů používaných na sériových strojích, jako jsou seqencery, multiplikované ohřevy forem, nebo Euromap 67 pro komunikaci robot – vstřikolis a další.

Veškeré SW prvky jsou obsaženy v centrální procesorové jednotce, veškeré ostatní HW jednotky, jako jsou ovládací panel, frekvenční měniče a další periferie pracují v režimu slave, celý KePlast systém pracuje pouze s jedním SW KePlast V 1.XX a další funkcionality jsou doplňovány formou nádstaveb do tohoto programového prostředí.

Pro monitoring a řízení výrob plastů dodáváme jako doplněk prostředí KePlast EasyNet 2.XX, který zprostředkovává jak záznamy provozní činnosti jednotlivých operátorů, lisů, provozů a výrob (počty cyklů, prostoje, příčiny prostojů atd.). Možnost zobrazení je jak na jednotlivých strojích, tak i na obrazovce na řídícím pracovišti. Vyhledávanou funkcí je i postupný rozběh strojů po víkendu, nebo na ranní směně, který potlačuje potřebu rezervace vysokého špičkového příkonu od dodavatele el. energie.

Novinkou letošního roku je očekávaný AccessBox. Jeho instalací na vstřikolisy s jiným řízením, než je KePlast od KEBA AG, můžeme monitorovat ve výrobě i stroje „cizí“, a to při plných možnostech nabídky výše uvedeného prostředí EasyNet 2.XX.

Nejvýkonnější systém KePlast i8000

 


Navštivte nás! Rádi vám poskytneme bližší informace v rámci MSV v Brně. Také letos vystavujeme ve dnech 3.–7. 10. na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně již tradičně v rámci expozice Austria, stánek V 129.


KESAT, a. s.
Jiráskova 65, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 566 331 603
www.keba.cz, www.kesat.cz