Nezařazené | 23. 9. 2016

Automatizace kusové výroby nejen v nástrojárnách

Podoba výroby se v dnešní době výrazně mění. Do automatizace stále více proniká svět IT a uživatelé vyžadují od automatizačních aplikací komfort, na který jsou zvyklí z jiných aplikací na svém PC. Kromě uživatelsky přívětivého plánování a řízení výroby stále více kladou důraz na větší efektivitu výroby, ukládání většího množství dat a sledovatelnost výroby jak zpětně, tak online. Ideálně mít přístup přes internet pro přehled a pružné změny ve výrobě a to nejen dle požadavků zákazníků. Pro všechny, kdo sledují iniciativu německé vlády nazvanou Industry 4.0, je jasné, že ať už se jedná o revoluci, evoluci či marketingově dobře zvládnuté pojmenování aktuálního trendu, je v tomto propojení budoucnost. Firmy se budou v tomto směru i nadále rozvíjet. Bude jim to pomáhat flexibilně plánovat a přizpůsobovat výrobu, ale může to být i řešení jak zefektivnit výrobu při neustálém nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Cell Management System

Firma WHS Handling, člen skupiny WICK group, nabízí svým zákazníkům více jak 30 let zkušeností na poli automatizace. Do světa IT jsme pronikli již v roce 1996, kdy jsme uvedli na trh první verzi našeho systému CMS, který se postupem času stal jádrem balíčku modulárního řešení s názvem IPCS = Integrated Process Control System. Dnes a denně se setkáváme s názorem, že automatizace má smysl pouze pro sériovou výrobu. CMS/IPCS je však důkazem toho, že se dá smysluplně automatizovat i kusová výroba. Typickou instalací, kde se nám daří úspěšně nasazovat tento modulární systém, je automatizace výroby v nástrojárně (například pro výrobu forem do vstřikolisů).

Pomocí IPCS operátor nadefinuje nejen vlastní výrobní proces, technologické kroky, pořadí obrábění v jednotlivých strojích, ale i jiné technologické kroky jako je měření, praní, sušení, značkování apod. Ke každému kroku přiřadí detaily (NC program, měřící program, časy sušení…) případně tyto parametry propojí z firemního systému (MES, SAP). Toto všechno je pak zastřešeno vytvořením objednávky. Operátor pak už jen naloží do zásobníku neopracované díly a spustí výrobu. CMS podle zadaných priorit a aktuální situace na lince automaticky úkoluje a obsluhuje jednotlivé stroje. V případě, že linka zahrnuje i stroje na výrobu nástrojů (např. elektrod pro elektroerozivní hloubičky), stará se systém i o přípravu těchto nástrojů a jejich použití při výrobě. Celá zakázka se může zadávat buď centralizovaně v řídícím počítači u linky anebo nyní nově může některý modul pracovat mimo systém na jiné stanici. Typický příklad je měřící stanice, která může být umístěna mimo linku. V tomto případě pak příslušný modul běží decentralizovaně a autonomně, aby si operátor mohl proměřovat offsety, plánovat a měnit výrobní parametry online a dle potřeby.

Velká výhoda řešení od firmy WHS Handling spočívá v tom, že zákazník dostane v dodané automatizaci optimalizované propojení světa hardwaru a softwaru. Nezáleží na tom, jestli je v automatizaci použit robot, PLC či řídící a vizualizační systém CMS/IPCS. Naše zákaznické řešení jsou


WHS-Handling spol. s r. o.
Třanovice 329, 739 53 Třanovice
tel.: +420 555 440 540
e-mail: whs@whs.cz
www.whs.cz