Ostatní výroba a technologie | 18. 10. 2018

7x s Miroslavem Hornou

Miroslav Horna
61 let
Regionální Manager prodejeCZ/SK
Meusburger Georg GmbH & Co. KG

Ve firmě na pozici manager prodeje
od roku 2003.

Který technický, kulturní, společenský jev (vynález, událost, myšlenku) považujete za nejdůležitější?
V oblasti techniky mě zaujalo mnoho jevů a vynálezů, jak při pohledu do minulosti, tak i z nedávné nebo současné doby.
V naší branži je to samozřejmě vynalezení výroby oceli. Její výrobní procedury prošly mnoha metodami než se dospělo k dnešním nejpokrokovějším způsobům výroby.
S tím souvisí získávání energie z různých zdrojů, objevení prvního použitelného zdroje elektrického proudu, vynález parního stroje, parní turbíny, ovládnutí a využití jaderné a solární energie.
Jeden fenomén, který mi imponuje po celý život je zážehový a vznětový motor.
Všechny prapůvodní technické vynálezy jsou dále zdokonalovány a povyšovány na vyšší úroveň kvalitativní a technickou pomocí nejnovějších vysoce efektivních IT technologií. Důležitost těchto jevů pro mě znamená to, že ovlivnily historii, techniku, ekonomiku, kulturu a veškeré dění v celé lidské společnosti na mnoho let.

Kdo nebo co Vás ve Vašem životě nejvíc ovlivnil?
Jedna etapa života mě určitě hodně ovlivnila, a to ta první patnáctiletá. Vyrůstal jsem na malé vesnici, kde nebyl ani obchůdek (natož hospoda – smích). Každodenní několikakilometrové cesty do školy, pro nákup, za sportem, za kulturou, za kamarády apod., pěšky, na kole nebo jinak, byly samozřejmostí. Proto dosahování dlouhodobých a vzdálených cílů je pro mě naprosto přirozené. Tam jsem byl vychován k samostatnosti a zodpovědnosti nejen k sobě, ale i k ostatním.
Také současná práce ve skupině Meusburger mě hodně ovlivnila. Když jsem do této firmy přišel poprvé, okamžitě jsem vnímal tu silnou energii, kterou do ní vložil její zakladatel p. Georg Meusburger. Firmu založil v roce 1964 jako jednočlennou a pro její rozvoj využíval vždy nejmodernější technické a technologické zdroje, své vizionářské schopnosti a opíral se o profesionální přístup svých spolupracovníků. V současné době je tato společnost pod vedením Guntrama Meusburgera, syna zakladatele, světovým lídrem v oblasti standardizovaných kvalitních normálií, produktů pro horké vtoky, regulační techniky a vybraných produktů z dílenských potřeb. Více než 1 550 zaměstnanců se stará o spokojenost v současnosti téměř 19 000 zákazníků po celém světě. Je radost v takovéto firmě pracovat.

Pokud byste mohl v české, evropské nebo světové politice něco změnit, posunout nebo dotáhnout do konce, co by to bylo?
Všem klaunům a šaškům bych vytvořil takové podmínky, aby mohli uplatnit své schopnosti a byli přítomni a účinkovali pouze v cirkusech.
Ale k našemu byznysu: trpíme značným nedostatkem mladých odborníků v nástrojařině, formařině, a všeobecně ve strojírenství. Vytvořil bych zajímavé náborové, výukové, pracovně procesní instrumenty pro obory ve strojírenství, které jsou a budou v budoucnu potřebné.
V každém kraji není jedna, ale je několik kvalitních firem, které kdyby byly školským systémem podpořeny, tak jsou schopné po stránce odborné a společenské pomoci vychovat a začlenit mladé odborníky do pracovního procesu. Ať už se jedná o nástrojaře, obraběče, konstruktéry, technology, seřizovače…

Co je Vaším motorem?
Hlavně spokojený úsměv mé ženy, dále práce v týmu, pocit z kvalitně odvedené práce, dosahování stanovených cílů a také energie, kterou mi dodávají fanoušci při koncertech, když stojím na pódiu.

Co byste dělal, kdybyste nedělal svoji současnou práci?
Od malička jsem chtěl pracovat v automobilovém průmyslu, to se mi splnilo. V zajetí techniky a strojírenství jsem byl neustále. Kdybych nedělal svoji současnou práci, kterou dělám opravdu rád? Měl bych svoji výrobně obchodní firmu a hudební agenturu.

Kterou osobnost (žijící nebo historickou) byste rád potkal, a proč?
Je jich mnoho, žijící jmenovat nebudu, protože nic není nemožné a dalo by se zařídit se s nimi ještě setkat.
Přenést se však do historie, určitě bych se chtěl setkat s Johnem Lennonem, někdy v srpnu r. 1969, těsně před tím než oznámil McCartneymu, že odchází z Beatles. Zajímalo by mě, co vše se mu honilo v té době v hlavě, jak jeho myšlení ovlivnila vysoká popularita. Dalším člověkem je Tomáš Baťa, toho bych zase naopak pozval do současné doby, a zajímalo by mě jak by aplikoval svoji „Baťovu soustavu řízení“ v dnešních podmínkách.

Vaše životní motto?
Těch je také několik, většinou je vytváří sám život. Jedno mě však v obchodu provází, dá se říci pár desítek let, není sice z mojí hlavy, interpretoval mi ho kdysi jeden významný zlínský podnikatel. Mám ho v povědomí a nepřímo mě ovlivňuje:
„Přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno“.